Fortolling, Import og Export

B2B
Magnum har over 20 års erfaring med fortolling til og fra Norge. Vi kan hjelpe med klarering av gods for bedrifter både til og fra Norge. Vi har tollager og lager med god plassering bare 5 minutter fra grensen på Svinesund.

B2C
Vi håndterer flere hundre tusen fortollinger mot privatpersoner årlig, og har tillatelser til både samlefortollinger, og VOEC klareringer.

Vi kan også gjøre IOSS-fortollinger inn til EU.

Translate »